Suzuki metodi

Suzuki metodi

Suzukimetodi on musiikinopetuksen erikoismuoto, jokakehitettiin 1900-luvun puolessavälissä Japanilaisen viulistin jamusiikkipedagogi Shinichi Suzukin johdolla. Opetustyylin perusperiaatteena onmusiikin oppimisen samaistaminen tyyliin jolla lapset oppivat äidinkielensäluonnollisessa ympäristössä. Suzuki pyrki myös lasten moraalisen luonteenkehittämiseen musiikin opetus ympäristön kautta.

Suzuki uskoi että musiikkia syntymästään saakkakuuntelevat lapset, jotka opettelivat myöhemmin soittimen korvakuuloltasoittamista, kehittäisivät luonteen pitkäjänteisyyttä, hienotunteisuutta jaitsekuria. Suzuki halusi parantaa lasten elämää toisen maailmansodan tuhojenjälkeen, ja auttaa heidän maailmansa kaunistamisessa. Suzuki oli taitava viulisti, mutta aloittaessaansaksan kielen opiskelun aikuisena, hän koki kielen omaksumisen haastavaksi.Suzuki havainnoi kuinka luonnollisesti lapset kykenivät oppimaan äidinkielensä,riippumatta kielen vaikeudesta. Hänen kehittämänsä teorian mukaan lapsilla olisisäinen kyky omaksua kieltä jonka ympäröimänä he olivat syntymästä saakka, jatätä teoriaa voitaisiin myös soveltaa musiikin opetuksessa. Instrumenttiensoiton opiskelu kävisi pienille lapsille helpommin jos se jaettaiiin pieniin,helposti opeteltaviin osiin. Suzuki myös uskoi että soittimista voitaisiintuottaa pienempiä versioita, mikä myös osaltaan helpottaisi lasten opiskelua.Suzukin tavoite oli lasten moraalisen luonteen parantamisessa, ennemmin kuinmaailmanluokan muusikoiden kuuluisien kouluttamisessa.

Metodin filosofia

Suzukin metodin peruspilarina on oikeanlaatuisen kokonaisvaltaisen ympäristön luomisessa lasten musiikki opiskelulle.Metodin kautta musiikkia opiskelevien lasten tulee olla laajemmin musiikillisenyhteisön vaikutuksen alaisuudessa. Klassisen musiikin konserteissa käyntiäkannustetaan, kuten myös ystävyyssuhteita muiden musiikkia opiskelevien lastenkanssa. Suurimman edun saamiseksi lasten tulee kuunnella klassistenammattimuusikoiden tuotoksia kotona päivittäin mahdollisimman varhaisesta iästäsaakka. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi tämä alkaa heti lapsen syntymänjälkeen. Instrumentin harjoittelu alkaa myös nuorella iällä, ideaalisti kolmenja viiden ikävuoden välillä.  Suzuki metodin opetuksessa vältetääntarkoituksellisesti tasokokeita ja koe-esiintymisiä. Suzuki uskoi ettäjokaisella lapsella on sisäinen taipumus oppia, ja lahjakkaiden lasten ennakkokarsinta musiikinopetukseen, rajoittaisi oppilaat niihin joilla oli ollutmahdollisuudet aikaisempaan musiikkikoulutukseen.

 Suzuki uskoi että lapsille musiikkia opettavientuli olla hyvin koulutettuja opettajia, ei pelkästään lahjakkaita muusikoita.Tällä oli suuri merkitys maailmanlaajuiseen musiikin opettajien koulutukseen,ja Suzuki järjestö kouluttaa edelleen musiikin opettajia metodin opetustavarten. Opettajilla on vapaat kädet sen suhteen missä vaiheessamusiikkiteorian, ja nuotinluvun opetus aloitetaan. Tämä johtuu osittain siitä,että teorian alkuaikoina näitä aiheita opetettiin rutiininomaisesti kouluissa.Kulttuureissa joissa koulujen musiikinopetusta ei tapahdu, oppilaat saattavatkaivata suurempaa painotusta näillä alueilla opintojensa alkuvaiheissa. Musiikin korvakuulolla opiskelulla on varsinkinSuzuki koulutuksen alkuvaiheessa suuri arvo. Suzuki uskoi että samoin kuinlapset oppivat ymmärtämään ja puhumaan kieltään ennen luku- ja kirjoitustaidonomaksumista, heille oli hyväksi opetella musiikin opiskelu ilman nuottientukena käyttämistä. Tämä korvakuulolta soittaminen jatkui myös sen jälkeen kunoppilas oli aloittanut musiikkiteorian ja nuottien opiskelun. Oppilaidenodotetaan kuuntelevan ammattimaisesti nauhoitettua musiikkia päivittäinmusiikki tajunsa edistämiseksi. Suzuki metodin mukaan opiskelevien lastenodotetaan opettelevan ulkomuistista suhteellisen laajan ohjelmistonsoolo-kappaleita. Ulkomuistista soittamisen korostaminen jatkuu senkin jälkeenkun oppilaat ovat omaksuneet nuotinlukutaidon. Yksityistuntien lisäksi oppilaatottavat ryhmäsoitto tunteja, joiden aikana he soittavat orkesterin omaisesti,sekä sopusoinnussa toistensa kanssa. Soittajia kannustetaan harjoittelemaankaikkia Suzuki uransa oppimiaan kappaleita säännöllisesti, ja arvostelemaan omaasoittotaitoaan. Suzuki metodin tärkeimmät kappaleet on julkaistusoitinkohtaisina nuottikirja, ja äänityskokonaisuuksina, joita opettajat voivathalutessaan täydentää muulla materiaalilla. Toisin kuin useat muut perinteiset musiikinopetusmetodit, Suzuki keskittyy paljolti kokonaisten musiikkiteostenharjoitteluun etydien, ja muiden teknisten harjoitteiden sijasta. Oppilaidenodotetaan ottavan osaa konsertteihin opiskelujensa varhaisesta vaiheistaalkaen, tätä kautta konserttisoittamisesta muodostuu luonnollinen osa heidänmusiikillista uraansa.

Metodin filosofia

Silja

Kommentointi on suljettu.