Musiikinopetus Suomessa – Osa 2

Musiikinopetus Suomessa – Osa 2

Musiikkiopistojenlisäksi musiikin perus- ja laajan oppimäärän mukaista peruskoulutusta voi hakeaalueellisista konservatorioista.

Nämä laitokset ovat isoja musiikin ja tanssinkoulutusta järjestäviä laitoksia. Konservatoriot toimivat usein ammatillistenoppilaitosten yhteydessä, mutta osa niistä on pienempiä, ja yksityisessäomistuksessa. Konservatoriot eivät toimi vain ja ainostaan koulutus paikkoina,vaan ne myös järjestävät alueidensa laajemmille yleisöille kulttuurilistakatsottavaa ja koettavaa. Konservatorioiden tilat on usein tarkoituksellisestikonsertti ja esitys toimintaa varten rakennettu, ja niiden tiloissajärjestetään yleensä poikkitaiteellista toimintaa, taidenäyttelyitä,teatteriesityksiä, ja ulkomaalaisten osaajien esityksiä.Konservatoriot toimivat tärkeänä osanasuomalaista taiteen koulutusta, ja niissä voi opiskella harrastuksellisesti,tai ammattia varten. Musiikki- ja tanssialan perustutkinto, jonka voi suorittaakonservatorioissa, on verratttavissa muihin toisenasteen perustutkintoihin.Tämä vastaa opinto määrältään lukiota, ja valmistaa opiskelijoita taiteenkorkeampiin opintoihin, tämä tarkoittaa että se toimii pääsyvaatimuksenakorkeakouluihin ja yliopistoihin. Osaamisalat voi valita musiikkiteknologian,yleisen musiikin, ja pianonvirityksen väliltä. Konservatoriot järjestävät peruskoulutukseenhakevia varten pääsykokeita, joihin voivat hakea kaikki lapset ja nuoret.Ammatilliseen koulutukseen haetaan yhteishaun kautta peruskoulun päätyttyä.Suomessa toimiva konservatorioliitto valvoo konservatorioiden toimintaa, jaantaa mielellään myös lisätietoja laitoksista kiinnostuneille.

Musiikin korkeakoulutus

Lukion tasi ammattiopiston jälkeen musiikin opiskelemista kaipaava voi hakeutua ammattikorkeakouluihin, yliopistoihin, tai Sibelius-akatemiaan, riippuen tarkemmasta uravalinnasta. Sekä ammattikorkeakoulu-, että ylemmällä ammattikorkeakoulu tasolla Suomessa koulutetaan musiikkipedagogeja ja muusikoita. Pedagogin koulutus valmistaa opiskelijoita toimimaan opetus-, ohjaus-, ja asiantuntija rooleissa. Ylempi tutkinto valmistaa vaativimpiin asiantuntija, ja kehitystehtäviin. Muusikon tutkinto taas tuottaa ammattimuusikoita, jotka voivat toimia laaja-alaisesti Suomalaisissa tai kansainvälisissä ammatti orkestereissa, töitä saattaa löytyä teattereista, klassisista tai rytmi orkestereista, sekä kirkon palveluksesta.

 Yliopistoissa tapahtuva musiikin koulutussuuntaa opiskelijaa yleensä akateemisesti painottuville urille. Musiikin alanyliopistokoulutusta tarjotaan Jyväskylässä, Itä-Suomessa, Helsingissä,Tampereella, sekä Turussa. Koulutus linjoja ovat musiikintutkimus, -kasvatus,sekä -terapia. Musiikkitutkimus keskittyy analyyttisen mielen kehittämiseen, jamusiikin laaja kantaiseen tuntemiseen opiskelijan tietopohjan lisäämiseksi.Valmistuttuaan opiskelijat usein hakeutuvat akateemisiin tutkimus ammatteihin,sekä media-alan töihin. Töitä voi saada myös taidehallinnosta, oppilaitoksista,musiikki teollisuudesta, sekä kustantamoista.Musiikkikasvatusta opiskelevalla henkilöllä onyleensä vietti musiikinopetuksen suuntaan. Musiikin lisäksi opiskelun aikanakehitetään oppilaiden pedagogisia taitoja. Töitä tämän linjan jälkeen löytyyyksityisistä ja kunnallisista musiikkiopistoista, konservatorioista, peruskouluistaja lukioista. Musiikkiterapiaan erikoistuvat opiskelijattulevat uransa aikana hoitamaan musiikin avulla psyykkisistä ja fyysisistäongelmista kärsiviä aikuisia ja lapsia. Useilla opintoihin pyrkivillähenkilöillä on aikaisempaa kokemusta alan töistä, ja he hakevat koulutuksenkautta musiikillista erikoistumista.

Musiikin korkeakoulutus

 Suomen ainoa täysin erikoistunut musiikkialan korkeakoulu on Sibelius-Akatemia, jossa opiskelijat voivatkouluttautua pedagogeiksi, asiantuntijoiksi, ja ennenkaikkea muusikoiksi.Tutkinto asteissa opiskelijat voivat yletä kandista maisterin ja lisensiaatinkautta, aina tohtoriksi. Sibelius-Akatemian opiskelijat suorittavat samassalaitoksessa sekä alemman, että ylemmän korkeakoulututkinnon, jotenkokonaisuudessaan opinnot kestävät yleensä viisi ja puoli vuotta, sisällelaitokseen pääsee tarkkojen valintakokeiden kautta. Jokainen opiskelija tekee itselleen kokonaisenopintosuunnitelman aloittaessaan Sibelius-Akatemia uransa. Opiskelijat pystyvätmuuttamaan opintojensa suuntaa kouluun päästyään, ja musiikillisten valmiuksienvaatimukset ovat kovat. Sibelius-Akatemia on ollut toiminnassa vuodesta 1882,ja tänä päivänä laitoksessa opiskelee vuosittain 1 400 opiskelijaa, joita opettaa1 000 tarkasti valitun opettajan joukko. Akatemia on kansainvälisesti tunnettu,ja jopa Euroopan mittakaavassa suuri. Koulutusohjelma on laaja, ja opiskelijapystyy valitsemaan useiden tyylisuuntien välillä, kirkollisesta musiikista jazzmusiikkiin, ja musiikin johtamisesta musiikkiteknologiaan. Global Musicohjelman koulutus tapahtuu englannin kielellä, ja musiikkikasvatus linjaapyöritetään molemmilla kotimaisilla.

Silja

Kommentointi on suljettu.