Musiikinopetus Suomessa – Osa 1

Musiikinopetus Suomessa – Osa 1

Musiikinopetus Suomessaon maailmanlaajuisella tasolla ammattimaista, hyvin ajateltua, ja lähesjokaisella lapsella on mahdollisuus opiskella musiikkia ainakin täysinperustasolla.

Perusopiskelu voi tapahtua kodin lisäksimusiikkileikkikouluissa, peruskoulussa, ja erikoisluokilla. Suomessa kaikillalapsilla on mahdollisuus koulun kautta musiikin opiskeluun kulttuurillisesta,ja ekonomisesta taustasta riippumatta. Laajemmin musiikin opiskelustakiinnostuneet voivat hakeutua harrastus tasolla kansalais- ja työväenopistoihin,seurakuntien musiikkitoimintaan, tai muun tyyppisiin harrastaja kokoonpanoihin.Vakavammin musiikkia harrastavien nuorten opetuskeskittyy yleensä yksityisiin musiikkikouluihin ja -opistoihin.  Pidemmälle koulutustaan voi jatkaa konservatorioissa,ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa, tai Sibeliusakatemiassa. Usea alanerikoisopetusta kaipaava saattaa hakeutua myös ulkomaille oppia saamaan.

Musiikin varhaisopetus

Musiikin innostus saa usein alkunsa kotoa, javanhempien kiinnostuksesta lapsen harrastuksia kohtaan. Useimmiten Suomessalapset valitsevat soittimen aikaisintaan viisi vuotiaina, useimmiten myöhemmin.Tätä ennen musiikkileikkikoulujen ryhmät keskittyvät leikkimieliseenkuunteluun, kokeiluun ja itsensä ilmaisuun. Lapset laulavat ja soittavat leikinohessa, ilman sen suurempia esiintymis, tai osaamis paineita.Musiikkileikkikoulun aikana lasten kesken ei tehdä valintoja, vaan kaikkihalukkaat voivat osallistua toimintaan lukukausimaksun maksettuaan. Ryhmätusein yhdistävät toimintaansa myös muita taiteita, antaen lapsillemahdollisuuden valita itse taiteenlajin joka sopii heille.

Suomalaisten koulujen musiikinopetus alkaakaikille lapsille heti ensimmäiseltä luokalta. Ensimmäiset neljä vuottaopetuksen tavoitteena on herättää lasten innostus, ja auttaa heitä löytämäänoma äänensä leikkimielisesti suoritettujen laulu tuokioiden lomassa. Musiikinperusideat, kuten rytmi, melodia, harmonia, ja dynamiikka tulevat lapsilletutuiksi kuuntelun, ja kokeilun kautta. Musiikkikoulutus pyrkii myös tarjoamaanoppilaille yleissivistystä sekä Suomen että maailman musiikin suhteen. Musiikin opiskelu jatkuu peruskoulunopetussuunnitelmassa aina yhdeksännen luokan loppuun saakka. Viidennestäluokasta alkaen lapset alkavat opiskella musiikkia syvällisemmin, heilleopetetaan nuotinnoksen salat, heidän äänilmaisuaan kehitetään yksin, jayhteislaulun kautta, ja useat lapsista pääsevät esiintymään koulujen sisäisiinkonsertteihin. Lapset jotka ovat valinneet instrumentin jonka soittoa heharjoittelevat kouluajan ulkopuolella, voivat yhdistää tämän harjoituksen kouluohjelmaansa. Useissa kouluissa toimii koulun sisäinen kuoro, ja orkesteri,jotka saattavat tarjota lapsille mahdollisuuksia myös koulujen ulkopuolellaesiintymiseen. Musiikista erityisesti kiinnostuneet oppilaat voivat myöshakeutua erityisille musiikkiluokille kolmannelta luokalta alkaen. Näilläluokilla musiikinopetusta painotetaan normaalikoulua enemmänlukujärjestyksessä. Lukioaikana musiikinopetus jatkuu kahdenpakollisen, ja kolmen valinnaisen musiikkikurssin muodossa. Pakolliset musiikkikurssit ovat yleissivistäviä, kun taas vapaavalintaisissa kursseissa oppilasvoi tehdä kokonaisen musiikkiprojektin itsenäisesti. Suomessa toimii myösuseita musiikkipainotteisia lukioita, joista tunnetuin on Kaustisenmusiikkilukio.

Musiikinopiskelu koulun ulkopuolella

Suomessa toimii useita yksityisiä musiikkikouluja ja -opistoja, joiden opintosuunnitelmat on suunniteltu taiteenperusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisesti. Näitä kouluja valvoo Opetushallitus,ja oikeuden opetukseen myöntää kunta jonka alueella koulu sijaitsee. Koulutsaattavat erikoistua klassisiin orkesterisoittimiin, rytmisoittimiin, tailauluun, ja oppilaat voivat yleensä ilmoittautua niihin opiskelemaan ilmanpääsykokeiden läpikäymistä.Musiikkiopistot tarjoavat opetusta taiteenperusopetuksen laajan oppimäärän mukaa. Siinä missä taiteenperusopetuksen yleinen oppimäärä pyrkii edistämään lasten ja nuorten taitojatasolta toiselle, laaja oppimäärä on pyrkii elinikäisen harrastussuhteenluomiseen, ja valmiuksien rakentamiseen musiikin ammattiointoihin.Musiikkiopistoissa opiskelevat lapset ja nuoret valitsevat tietyn instrumentinpää aineekseen, ja tätä tuetaan teoreettisilla aineilla ja yhteissoittoopiskelulla. Perusopintojen lisäksi musiikkia ammatikseen harkitsevat voivatvalita syventäviä opintoja, joiden suorittamisella on suuri merkityskorkeakoulujen ja yliopistojen musiikkiopintoihin haettaessa. Musiikkiopistojenlukukaudet mukailevat kouluaikoja, ja oppilaita otetaan vain kerran vuodessajatkuvuuden säilyttämiseksi. Osa opistoista valitsee hakijat testienperusteella, mutta useat ovat ensimmäiselle vuodelle kaikki paikkaa hakeneetjos tilaa riittää.

Musiikinopiskelu koulun ulkopuolella

Silja

Kommentointi on suljettu.