Musiikin historia – Osa 2

Musiikin historia – Osa 2

Eurooppalaisen musiikkihistorian kannaltakristinuskolla ja juutalaisilla on ollut suuri vaikutus sen varhaisajoistasaakka.

Raamatussa on useita viittauksia eri aikakausienmusiikkiperinteisiin, esimerkiksi Mooseksen jaettua Punaisenmeren kahtiaIsraelin lapset lauloivat ylistyslauluja. Salomonin aika oli heprealaisenmusiikin kulta-aikaa, ja uskonnollisissa koulutuslaitoksissa järjestettiin myösmusiikinopetusta, johon saattoivat osallistua myös pappiluokan ulkopuolisethenkilöt. Salomontemppelin juhlatilaisuuksissa kuultiin suuria kuoroja jaorkestereita. Musiikin tutkijat ovat löytäneet myös monia yhtäläisyyksiäheprealaisen musiikki ja teatterikulttuurin, ja myöhempien kreikkalaisen jaroomalaisen esityskulttuurien välillä.

Rooman valtakunnan tuhon ja barokki ajan välillä Euroopassahallitsivat hajanaiset musiikki traditiot. Alueen väestöryhmillä oli kullakinomat perinteensä, mutta ikävä kyllä näistä ei ole jäänyt jäljelle suurta määrääkirjallista todistusaineistoa. Kulttuurien ja musiikkityylien yhdistymine  tapahtui keskiajalla suuren osan Euroopastaajautuessa roomalaiskatolilaisenkirkon vaikutuksen alaisuuteen.Varhaiskeskiajan musiikki kulttuuri oli rikas ja monipuolinen,mutta valitettavasti ainoat nykyaikaan saakka säilyneet sävellykset ovatkirkolliset liturgiamusiikin sävellykset, joiden suurin osa muodostuugregoriaanisesta laulusta. Monet tutkijat uskovat Paavi Gregorin ensimmäisenolleen itse sävellysten taustalla.Kahdeksannella vuosisadalla kirkko alkoi yhdistää useitakirkollisen laulun suuntauksia, ja melodiat alkoivat etsiytyä kirkoissaesitettävän musiikin piiriin. Nykyajan kannalta tärkein kehitys tapahtui kunnuottimusiikki otettiin uudelleen käyttöön, ja kappaleiden säveltäjät ryhtyivätkirjoittamaan laulujaan ylös suuremmissa määrin.

Kirkollismusiikista kansallismusiikkiin

Sydänkeskiajalta on jäänyt jäljelle useita esimerkkejä musiikista, ja kirkollisen musiikin rinnalle syntyi maanläheisempiä musiikkiperinteitä, joista trubaduurit ovat varmasti monelle tutuimmat. Trubaduuri kulttuuri sai alkunsa välimerenmaissa, joista se levisi ympäri Eurooppaa. Trubaduurit olivat säveltäjä-soittajia, jotka usein esittivät lyyristä runollisuutta, rakkauslauluja, mutta myös koomisia satiireja. He olivat usein varakkaiden yksityishenkilöiden suojeluksen alaisina, mutta myös matkustavia trubaduureja löytyi kautta heidän historiansa. Ensimmäinen tunnettu trubaduuri oli Aquitainen Kreivi, mutta useat heistä olivat alempien yhteiskunta luokkien edustajia.

 Renessanssi ajan musiikkiperinne alkoi muista renessanssitaiteista poiketen Italian ulkopuolella, Pohjois-Euroopassa, nykyisenPohjois-Ranskan, Alankomaiden ja Belgian alueella. Musiikkityyli suosi selkeäälaulettavaa melodiaa ja äänten toisiinsa sopivuutta. 1400-luvun puoliväliinmennessä tylli alkoi levitä sen esittäjien ja säveltäjien mukana ympäriEurooppaa, ja useat yläluokan perheet ottivat heidät siipiensä alle, mikämahdollisti musiikkityylin säilymisen ja kehittymisen. Seuraava tärkeä askel musiikki historian kannalta oli kirjapainonkehittäminen. Yhtäkkiä säveltäjien tuotoksia pystyttiin levittämään helpostilaajemmalle alueelle, ja niiden toistoihin tuli vähemmän virheitä. Nuoteiksikirjoitetulla musiikilla oli mahdollisuudet kehittyä monimutkaisemmaksi, jamonimuotoiseksi. Soittajien ei tarvinnut seurata ympäristön melodiaa, kunheillä oli omat ohjeet seurattavana. 1500-luvun puolessa välissä kansainvälisesti yhteneväinen tyyli alkoi erotapienemmiksi tyylikunniksi. Uskonnollinen musiikki lähti yksinkertaistumaanentisestään, ja useat sekulaariset musiikki tyylit testasivat kompleksisuudenrajoja. Vuosisadan loppuun mennessä useimmilla Euroopan valtioilla olikansalliset, toisistaan poikkeavat musiikkityylit.

Klassisen musiikin synty

1600-luvulla alkanut barokki aika tunnetaan taiteen noususta senansaitsemaan asemaan. Kuten muutkin sen lajit, musiikin ala laajeni, säveltäjätja esittäjät olivat kokeilunhaluisempia, ja yksittäisten säveltäjien tyylitalkoivat erota toisistaan. Barokin aika näki ensimmäisten oopperateostensaapumisen lavalle, ja usea nykyajan klassisen musiikin tyylisuunta sai alkunsabarokin aikana. Monet aikakauden säveltäjistä ovat edelleen suosittuja,maininnan arvoisia ovat muun muassa Bach, Handel, ja Vivaldi.

Klassisen musiikin synty

Barokki aikaa seurasivat klassisen musiikin, ja romantiikan aikakaudet. Musiikki juurrutti itsensä ihmisten mieleen viihdemuotona, ja vaikka kirkollisen musiikin perinne jatkuu vielä näihinkin päiviin, sekulaarisesta musiikista tuli hyväksyttyä ja suosittua. Klassisen ajan säveltäjät, kuten Mozart ja Beethoven ovat edelleen nykymusiikin kulmakiviä, sekä populaari, että klassisen musiikin piireissä.

Silja

Kommentointi on suljettu.