Musiikin historia – Osa 1

Musiikin historia – Osa 1


Maailman laajuisesti jonkun näköistämusiikillista käyttäytymistä löytyy joka ikisestä tunnetusta kulttuurista

Tämä koskee niin tunnettuja historiallisia kulttuureita, kuinnykypäivänä elossa oleviakin. Tyyli jolla musiikkia esitetään, ja senperimmäinen tarkoitus kulttuurissa vaihtelevat, mutta niillä on enemmänyhteisiä kuin erottavia piirteitä, ja niin ne voidaan kaikki mieltää musiikinmuodoiksi. Tästä laajasta jakaumasta voimme päätellä että musiikki on ollut läsnämyös niissä kulttuureissa joista meillä ei ole kirjallisia lähteitä, siitäsaakka kun pieni määrä ihmisiä lähti leviämään maailman eri kolkkiinihmiskunnan kehdosta Afrikasta. Tämä tarkoittaa että musiikki on ollut osakulttuurillista perintöä 50,000 vuotta, jos ei kauemmin.  Musiikki on ollut tästä lähtien tärkeä osa ihmisten kanssakäymistä, itseymmärryksen, ja myöhemmin itsetoteutuksen väline. Musiikki onmuovannut historiaamme, ja vaikuttanut laajasti sosioekonomisiin tapahtumiin,poliittiseen ilmapiiriin, ja maiden kansallisiin kulttuureihin. Musiikin
esittäminen kuuluu usein sekä yksityisten henkilöiden, että kansakuntientärkeisiin tilaisuuksiin ja sen kautta pystytään sekä heijastamaan, ettämuokkaamaan vallalla olevia tunteita.

Esihistoriallinen musiikki

Esihistoriallisella, tai primitiivisellä musiikilla käsitetäänkirjoitustaitoa edeltävien kulttuureiden musiikkiperintöä. Tämä kattaa siismaailmanlaajuisesti musiikkiperinnön jotka saivat alkunsa ennen luotettavienhistoriallisten lähteiden syntyä, joten tähän kategoriaan voidaan siiskäytännössä laskea Amerikan alkuperäiskansojen sekä Australian aboriginaalienmusiikki perinnöt. Useimmiten näihin edelleen soitettaviin musiikkityyleihinviitataan kuitenkin sanoilla alkuperäis-, perinteis-, tai kansanmusiikki.Musiikin ensimmäiset askeleet eivät ole tiedossa historiallistenlähteiden puuttumisesta johtuen. On arvailtu että ihmiset ryhtyivät omillaäänillään seuraamaan luonnollisesti syntyneitä rytmillisiä ääni kulkuja, kutentuulta puiden lehdissä, sateen ropinaa, ja laineiden liplatusta. Tämäntyyppistä käyttäytymistä on todistettu useissa kulttuureissa, ja usein sillä onshamanistiset tarkoitusperät, mutta sitä on käytetty myös viihdyttämiseen, jametsästyksen välineenä.

On todennäköistä että primitiiviset ihmiset käyttivät omaaääntään instrumenttina, sekä laulaen että muita äänen variaatioita hyväkseenkäyttäen. Ulkopuoliset soittimet tulivat kulttuuriin mukaan huomattavastimyöhemmin. Vanhin todistettu puhallinsoitin on 35,000 vuotta vanha, linnunluusta valmistettu huilu, joka löytyi saksalaisesta luolasta. Alankomaistalöydetyn Divje Babe huilun käyttötarkoitukset eivät ole täysin selvät. 43,500vuotiaan karhun reisiluun kyljessä on reikiä, jotka saattoivat ollasoittotarkoitukseen kaiverrettuja, mutta on myös mahdollista että ne syntyivätluonnollisesti karhun lihaa luun ympäriltä syövän eläimen pureskelun tuloksena.

Muinaismusiikki

Muinaismusiikiksi käsitetään musiikki tyylilajit jotkakehittyivät kirjoitustaidon kanssa samoihin aikoihin, ja joista siitä johtuenlöytyy luotettavaa historiallista todistusaineistoa. Euroopassa  muinaismusiikin aikakausi alkoi noin1500 eKr.Vanhin löydetty laulun ylös kirjaus on noin 3, 400 vuotta vanha, ja se on peräisinUgarit kaupungista Pohjois-Syyrian alueelta, jossa oli vallalla sumerilainenkulttuuri. Vanhin kokonaisena säilynyt sävellys joka on kirjattu ylös nuottejakäyttäen on Seikiloksenhautakirjoitus, nykyisen Turkin alueelta löydettyyn hautakiveenkaiverrettu muistolaulu. Kreikkalaisen muinaismusiikin soittovälineinä käytettiin useinhuiluja tai piippuja. Soitin tyyppeihin, soittajia kuvaaviin maalauksiin, jakirjallisiin lähteisiin perustuen, on arveltu että musiikkia soitettiin kahdensoittimen pareilla. Parista yksi soitti jatkuvaa pohjasäveltä, ja toinenkappaleen melodiaa. Intialaisesta muinaismusiikista on myös jäljellä paljon kirjallisialähteitä. Alueella käytetty ravanahatha oli viulumainen instrumentti jotasoitettiin jousella. Sen alkuperän uskotaan olleen Sri Lankan alueella, ja seon tutkimusten mukaan maailman ensimmäisiä kieli soittimia.

Muinaismusiikki

Myös Iranin muinaismusiikki perinnöstä on paljon kirjallisia lähteitä, silloisella Persian alueella vallitsi rikas musiikki kulttuuri, ja aikakauden sävellyksistä useita on selvinnyt myös nykypäivään. Muusikoita kunnioitettiin persialaisessa yhteiskunnassa, ja tärkeimmät muusikot mainitaan nimillä aikakauden kirjallisissa lähteissä. Persialaisen musiikin juuret ulottuvat selkeästi esihistorialliselle aikakaudelle.

Silja

Kommentointi on suljettu.