Klassinen musiikki – Osa 1

Klassinen musiikki – Osa 1

Klassisen musiikinkäsitteellä tarkoitetaan sen laajimmassa merkityksessä länsimaistataidemusiikkia keskiajalta nykypäivään.

Joskus käsite otetaan tarkempaan käyttööntarkoittamaan aikakautta jolloin klassisen musiikin suuret mestarit kutenWolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven ja Joseph Haydn vaikuttivat, jokasijoittuu 1750-luvulta 1820-luvulle.Laajemmin taide-, eli klassisen musiikinaikakaudet jakautuvat niiden vallalla olevien tyylien mukaisesti seuraaviin,antiikin aikakauteen, keskiaikaan, renessanssimusiikkiin, barokkimusiikkiin,klassismiin, romantiikan aikakauteen, impressionismiin, sekä 1900- ja2000-lukujen taidemusiikkiin. Aikakausien sävellysten tyylilajit, ja musiikkiinkäytetyt soittimet vaihtelevat suuresti.

Renessanssi

Musiikki alkoi varsinaisesti muokkaantuanykymuotoonsa renessanssimusiikin aikakaudella. Siinä missä varhais-, jasydänkeskiajalla soittimia käytettiin useimmiten yksinään, tai tuki sävelenkanssa, myöhäiskeskiajalla kehittyneet polyfoniset sävellykset vakiintuivatrenessanssin aikakaudella.

Aikakauden soitinryhmät jakautuivat nykyistentapaan vaskipuhaltimiin, jousisoittimiin, lyönti soittimiin, ja puupuhaltimiin.Vaikka monet ajan soittimista ovat kadonneet käytöstä tänä päivänä, monetsoittimet, kuten kitara, tampuriini, ja cembalo ovat edelleen käytössä musiikkituotannossa. Musiikilla oli edelleen suurin määrin kirkolliset juuret, muttauseita sekulaarisia sävellyksiä alkoi ilmestyä suuren yleisön tietoisuuteen.1500-luvun loppupuolella Italialainen Jacopo Peri julkaisi maailman ensimmäisenoopperan nimeltä Dafne, joka valitettavasti on kadonnut historian tuuliin.Saman säveltäjän teos Euridice on vanhin meidän aikaamme selvinnyt oopperasävellys.

Barokki musiikki

Barokki aikakausi sijoittuu 1660-luvulta1700-luvun alkupuolelle. Monet renessanssiajan instrumenteistä pysyivätkäytössä myös barokki aikakaudella, mutta orkestereiden käyttöön kehitettiinmyös uusia sopittimia, kuten oboe, sello, kontrabasso ja nykyaikaisen pianonedeltäjä, fortepiano. Nykypäivänä useat barok ajan teoksia esittävätkokoonpanotkäyttävät joko soittimien moderneja versioita, tai luovat esitystävarten replikoita ajan tyypillisistä soittimista.   Orkesterien kokoonpanoja ei oltu vielästandardoitu, joten laulajaa saatettiin tilanteesta riippuen säveltääerinäköisillä jousi, kosketin, ja puhallinsoittimien kokoonpanoilla. Sekäsoittimien tyyli että määrä vaihtelivat, joten kaksi saman kappaleen esitystäsaattoivat erota toisistaan huomattavasti.

Barokki musiikki

Oopperan eri suuntaukset lähtivät kehittymäänbarokkiaikana, ja rokokoona tunnettu cembalo musiikki on myös peräisinaikakaudelta. Ylipäätään barkókkiajan tyyli oli näyttävää ja pröystäilevää, jatämä runsaus heijastui myös aikakauden musiikki tyyleihin. Tunnettujabarokkiajan säveltäjiä ovat muun muassa Italialainen Antonio Vivaldi, jonkatunnetuimpiin teoksiin lukeutuu Neljä vuodenaikaa, sekä saksalaiset JohnSebastian Bach ja Georg Friedrich Händel. Bach on tunnettu varsinkin kuoroteoksistaan, sekä urku-, ja orkesteri musiikista. Händel on historianensimmäinen säveltäjä joka sävelsi suoraan yleisölleen ilman kirkon toimimistavälikätenä, ja hänen musiikkinsa on tunnettua melodillisuudestaan. Händelsävelsi myös useita ooppera teoksia, hänen luultavasti tunnetuin teoksensa on1741 sävelletty Messias-oratorio, joka on edelleen suosittua joulunajanohjelmistoa, varsinkin Englannissa ja yhdysvalloissa.

Klassismin aikakausi

Barokin aikakautta seurannut klassismin aikakausi mielletään usein varsinaisen klassisen musiikin aikakaudeksi. Se kattaa vuodet 1750-1820, ja useat maailman historian tunnetuimmista säveltäjistä olivat aktiivisesti toiminnassa sen aikana. Muusikot jatkoivat useiden barokkiperinteen soittimien käyttämistä, ja monet niistä saivat nykyisen muotonsa juuri tämän aikakauden aikana. Useat barok ajan soittimista katosivat käytöstä, ja eri soitinten määrä tunnetuissa sävellyksissä väheni huomattavasti.

Klassisen aikakauden aikana sementoitiin pitkälle orkesteri kokoonpanot niiden nykyaikaiseen muotoon. Aikakauden kuuluisat säveltäjät kuten Wolfgan Amadeus Mozart, Joseph Haydn ja Ludwig van Beethoven, muodostavat edelleen valtaosan maailman klassisten orkestereiden ohjelmistosta. Aikakauden sävellykset noudattavat tyypillisesti laulavaa melodian kulkua, ja jaksottainen musiikin kulku oli suosittua. Klassisen ajan säveltäjiä saamme myös kiittää useista musiikin tyylilajeista, kuten sinfoniasta, sonaateista, ja jousikvartetojen soittamista teoksista. Musiikkielämän keskus sijaitsi Wienissä, ja filosofian huipulla hallitsi ajatus valistumisesta, ja kokemusperäisestä järkeilystä.

Silja

Kommentointi on suljettu.